บริการ
ศูนย์บริการ
การส่งซ่อม
เงื่อนไขการรับประกัน
คำถามที่พบบ่อย
ที่อยู่ติดต่อ
บริษัท ไอมู่ ไทย เทคโนโลยี จำกัด
731/27 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-294-2335
เเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
แผนที่
ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาซ่อมได้ที่ศูนย์บริการของ imoo
โดยลูกค้าต้องเขียนชื่อ เบอร์โทรติดต่อกลับ และที่อยู่ที่จะให้ส่งสินค้ากลับไปแนบมาภายในกล่อง หลังจากช่างได้รับสินค้าที่ลูกค้าส่งมาแล้วช่างจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการซ่อมให้กับลูกค้า หากเครื่องของลูกค้าไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับประกัน ช่างจะโทรแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมก่อนทุกครั้ง
หมายเหตุ :

ลูกค้าต้องแนบใบรับประกันและกล่องนาฬิกามาด้วยทุกครั้งที่ส่งซ่อม

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาซ่อม ส่วนค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าทาง imoo เป็นผู้รับผิดชอบ

ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการ imoo โดยจ่าหน้าตามที่อยู่ด้านล่างนี้
บริษัท ไอมู่ ไทย เทคโนโลยี จำกัด
731/27 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-294-2335
รายละเอียดการรับประกันและสิ่งต่างๆ ที่ควรทราบ
1. บริษัทฯ รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี หลังจากการจำหน่าย
2. บริษัทฯ รับประกันสายชาร์จเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการจำหน่าย
3. หากมีอาการผิดปกติหรือปัญหาที่เกิดจากตัวเครื่อง เกิดขึ้นภายใน 7 วัน หลังจากการจำหน่ายลูกค้าสามารถส่งเครื่องคืนเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องหรือส่งซ่อมตามอาการของสินค้าได้
4. บริษัทฯ ให้บริการรับประกันอาการผิดปกติหรือปัญหาที่เกิดจากตัวเครื่องเท่านั้น และทางบริษัทฯ อาจเก็บค่าซ่อมในกรณีดังต่อไปนี้
1) สิ้นสุดช่วงเวลารับประกัน 1 ปี (รับประประกันในกรณีตัวเครื่องหรือระบบซอฟต์แวร์มีปัญหา)
2) สินค้าได้รับความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า เช่น ทำตก กระแทก หน้าจอแตก เป็นต้น รวมถึงการใช้งานผิด วิธีโดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
3) สินค้าได้รับความเสียหายโดยการถอดหรือประกอบ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ
หมายเหตุ :เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
ลูกค้าต้องแสดงใบรับประกันและกล่องนาฬิกาทุกครั้ง
1. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ imoo ได้จากที่ไหน
1) สแกน QR CODE ที่อยู่ข้างกล่องนาฬิกา เพื่อดาวน์โหลด
2) ดาวน์โหลดผ่าน Google Play / Apple App Store โดยค้นหาคำว่า “imoo watch phone”
2. นาฬิกา imoo watch phone ต้องใช้ซิมการ์ดแบบไหน
ต้องใช้ซิมการ์ดแบบ Nano Sim และซิมการ์ดต้องเปิดบริการอินเทอร์เน็ต
3. ไม่สามารถอัพเดตแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดได้ ควรทำอย่างไร
1) กรุณาตรวจสอบว่ามือถือมีบริการอินเทอร์เน็ตหรือไม่
2) กรุณาลบแอปพลิเคชันแล้วทำการดาวน์โหลดใหม่
4. นาฬิกา imoo watch phone กันน้ำไหม
นาฬิกา imoo ทุกรุ่นสามารถกันน้ำ สวมใส่ว่ายน้ำได้ตามมาตรฐาน IPX8 แต่ทั้งนี้ไม่สามารถสวมใส่ดำน้ำ
ลึกได้ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด
5. จะสามารถทำการเชื่อมต่อกับนาฬิกาได้อย่างไร
1) เชื่อมต่อโดยการเปิดแอปฯ imoo watch phone จากนั้นใช้มือถือสแกน QR CODE ที่อยู่บนนาฬิกา
2) เชื่อมต่อโดยการเปิดแอปฯ imoo watch phone เลือก “กรอกรหัสเชื่อมต่อ” จากนั้น
    กรอกรหัสเชื่อมต่อที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 16 หลักที่แสดงอยู่ด้านล่าง QR CODE บนนาฬิกา
6. ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชันได้ ควรทำอย่างไร
1) กรุณาตรวจสอบว่ามือถือของท่านเปิดบริการอินเทอร์เน็ตหรือไม่
2) กรุณาลองลบแอปพลิเคชัน และทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง หากยังไม่
    สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ imoo Call center
7. เวลาที่แสดงบนนาฬิกาไม่ตรง ควรทำอย่างไร
มีสาเหตุมาจากซิมการ์ดที่ใส่บนนาฬิกาไม่ได้เปิดบริการอินเทอร์เน็ต หรือนาฬิกาอาจอยู่ในพื้นที่
ที่สัญญาณไม่ดีไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้